İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hizmet akdi sona erdiğinde, işsizlik maaşı gündeme gelir. Devletin, SGK ve işsizlik primleri ödenen işçiler üzerinden biriktiği fondan karşılanıp belirli süre ödenen paraya işsizlik maaşı denir. Peki her iş akdi sona eren işçi işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşını alabilmenin şartları nelerdir?

 

İşsizlik Maaşı Alabilmek için Gerekli Şartlar

İşsizlik sigortasından ve ödeneğinden yararlanabilmek için bazı şartlar taşıyor olmak gerekir. Bunlar;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı olmak
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olmak
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

 

İşsizlik Ödeneği için Başvuru

İşsizlik ödeneği için başvuru en yakın İŞKUR birimine yapılmaktadır. Başvuru, iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Şahsen giderek yapılabileceği gibi, www.iskur.gov.tr adresine de yapılabilir.

Başvuru yapan kişinin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylelikle sigortalı işsizler İŞKUR’un hizmetlerinden faydalanırlar. (danışmanlık, işe yerleştirme, mesleki eğitim vs.)

 

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

Sigortalı Çalışma Süresi Ödenek Alacağı Gün Sayısı
600 Gün 180 Gün
900 Gün 240 Gün
1080 Gün 300 Gün

 

Daha açıklamalı yazacak olursak, son 3 yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

 

İşsizlik Sigortası Kapsamındaki Hizmetler

İşsizlik sigortası kapsamında İŞKUR bazı hizmetler sunmaktadır. Bunlar;

 • İşsizlik ödeneği verilmesi
 • Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi

 

İşsizlik Maaşının Hesaplanması

İşçinin son 4 aylık brüt maaşlarının ortalaması alınır ve 1 günlük ücrete karşılık gelen miktarının %40’ı hesaplanır. Bu tutarın 30 gün ile çarpılmasıyla işsizlik ödeneğindeki aylık tutar bulunur. Ancak bu tutar o dönemki geçerli olan asgari ücretin %80’ini geçemez. Tavan, asgari ücretin %80’idir. İşsizlik maaşında sadece damga vergisi kesilmektedir.

 

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği alacak bireyler nüfus cüzdanı ile herhangi bir PTT şubesine başvurarak maaşlarını alabilirler. Nafaka borcu dışında hiçbir şekilde kesintiye uğratılamaz ve haciz konulamaz, devredilemez.

 

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alan kişiler, genel sağlık sigortası kapsamındadır, bu sigorta emeklilik primleri yönünden dikkate alınmamaktadır. Ayrıca ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

 

İşsizlik  Sigortası Prim Miktarı

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançları üzerinden hesaplanmaktadır. Fonda %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı birikmektedir.

 

İşsizlik Ödeneği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde bazı değişiklikleri en yakın İŞKUR birimine 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Bunlar;

 • İkametgah adresinin değişmesi
 • Yaşlılık aylığı alınması
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması
 • Silah altına alınması
 • Yurt dışına çıkılması
 • Bir işte çalışmaya başlanması
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi

İşsizlik ödeneği alan kişi, kendi kusuru ve bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

 

 

Bir cevap yazın