ihbar tazminatı

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı

İhbar süresi ve ihbar tazminatı işten çıkışlarda gündeme gelmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın bu kararı karşı tarafa ne kadar süre içerisinde bildirmesi gerektiğini 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesi düzenlemiştir ve buna ihbar süresi denmiştir.

İhbar süreleri, kıdeme göre belirlenmektedir.

  • İşveren Açısından;

İşveren iş akdinizi feshetmeden önce bu bildirim sürelerine uymakla yükümlüdür. Yani; işveren sizi işten çıkaracağını, bu bildirim süreleri kadar önceden size bildirmek zorundadır. Eğer işveren, iş sözleşmesini bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öder. Ancak işvereniniz sizi deneme süresi içerisinde ya da 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesine göre işten çıkarıyorsa, iş akdini haklı sebeple derhal feshedileceğinden bildirim sürelerine uyması gerekmemektedir ve ihbar tazminatı da ödemeyecektir.

  • İşçi Açısından;

İşten ayrılmak isteyen bir işçi de aynı şekilde ihbar süresine uymakla yükümlüdür. Ancak istifa eden işçi ihbar tazminatı alamayacaktır. Tam aksine iş akdini haklı sebeplere dayanmaksızın (4857 Sayılı iş Kanunu – Madde 24) bu sürelere bildirim sürelerine uymadan iş akdini fesheden işçi, işverenin tutumuna göre tazminat ödemek durumunda kalabilir. İşveren, ihbar tazminatını işçinin maaşından kesemez. İşveren eğer ihbar süresine uymayan işçiden ihbar tazminatı talep ediyorsa; kesinti yapabilmesi için işçinin yazılı onayını almalıdır. Yazılı onay olmadan hiçbir şekilde kesinti yapamaz, dilerse tazminatı mahkeme yoluyla almaya gidebilir.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin aldığı son brüt ücretten hesaplanır ve giydirilmiş ücret kullanılır. İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. Tavan ücreti yoktur. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi en başından belirlenmiş olduğu için ihbar öneli ya da ihbar tazminatı söz konusu değildir.

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı” için bir yorum

Bir cevap yazın