beden dili

Beden Dilinin Önemi

Beden dilinin önemi, popülaritesinin son zamanlarda artmasıyla birlikte kavranmaya başlamıştır. Peki beden dilini doğru kullanabiliyor ve analiz edebiliyor olmak neden bu kadar önemli?

Beden dili; sözsüz iletişim şeklidir. Jest ve mimikler, fiziksel hareketler, vücut mesafeleri (proksemik), dokunma (haptiks), vücudun duruşu (postür) ve hatta kılık kıyafet dahi beden dilini oluşturur ve beden dili ile gönderdiğimiz sinyaller bilinçaltı tarafından algılanıp anlamlandırılır.

Yapılan araştırmalar, kişilerin birebir kurdukları iletişimde ortalama olarak;

Kelimelerin                      %10

Ses ve tonlamanın          %30

Beden dilinin ise             %60       oranında etkili olduğunu göstermiştir.

beden dili

İlk kez karşılaşan bireyler, ilk izlenimlerini 30-35 saniye gibi kısa bir sürede oluşturmaktadırlar. Bu da beden dilini doğru kullanabilmenin ne denli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Araştırmalar göstermiştir ki; ilk izlenimlerde, gözle alınan mesaj %60, kulakla alınan mesaj %30, kişinin ne söylediği ise sadece %10’unu oluşturmaktadır.

İş hayatında başarıyı yakalamak isteyen tüm bireyler, sözcüklerin ardında gizlenenleri görmek zorundadır. Bunun için de beden dilini iyi analiz edebilmek gerekir. Sadece iş yaşamı değil, aynı zamanda sosyal yaşantıda da beden dilini doğru kullanabilmenin ve okuyabilmenin birçok avantajı vardır. Arkadaşlık ilişkilerini değerlendirebilmek, sosyal statüyü geliştirmek, etkili iletişim kurmak, yeni girdiğimiz ortama daha çabuk adapte olmak, olumlu etki oluşturmak vs.

Beden dili kültürlere, cinsiyete, toplumlara, mekanlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin; bir toplumda başı sağa sollamak hayır demekken başka bir toplumda bu evet anlamına gelebilmektedir. Ancak beden dili birçok etkene göre değişkenlik gösterse de, mikro ifadeler diye adlandırılan duygu ve düşüncelerin mimik ile dışa vurumu tüm insanlarda aynıdır.

Beden dilini analiz ederken unutulmaması gereken önemli bir nokta ise; tek noktadan hareket edemeyeceğimizdir. Beden dili gözlerden ayaklara kadar bir bütündür ve o şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın