Beden Dilinde Ayakların Önemi

Bedenimizdeki en dürüst bölge ayaklarımızdır. Bu nedenle de beden dilinde ayakların önemi oldukça büyüktür. İnsanların duygu ve düşüncelerini çözümlemede ayaklar ve bacaklar bize en doğru bilgileri aktaran organlarımızdır.

Neden en dürüst bölgemizin ayaklar olduğu ise evrimsel bir boyutla kısaca açıklanabilir. Tarih öncesi çağlardan beri ayaklarımız vurmak, tırmanmak, manevra yapmak ya da kaçmak gibi hayati önem taşıyan hareketleri gerçekleştirmemizi sağlamıştır.

Bu hareketlerimiz, limbik sistemimiz sayesinde süregelmiştir. Beynimizin duygusal merkezi olarak da adlandırılan limbik sistem, hayatımızı sürdürmemizi sağlar. En basit tabiriyle limbik sistem; beynimizin, çevremizde olup bitenlere karşı refleks olarak tepki vermemizi sağlayan kısmıdır. Limbik sistem sayesinde, tarih öncesi dönemlerde olduğu gibi günümüzde de tehlikeli olarak algıladığımız durumlarda donup kalma, kaçmaya yönelme ya da vurmaya başlama eylemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Bu bilişsel bir süreçten ziyade tepkisel bir süreçtir. Dolayısıyla da ayaklarımız, hatta bacaklarımız düşündüklerimiz ve hissettiklerimiz hakkında genellikle en doğru bilgileri aktarmaktadır.

Nasıl ki insanlar milyonlarca yıl önce avlarının başında sevinçle kabile dansı yapıyorlarsa, günümüzde de mutlu oldukları olaylar karşısında dans etme, zıplama, ayaklarını yere vurma gibi tepkiler vermektedir. Hareketler her ne kadar günümüz şartlarına göre şekillenmiş olsa da aynı denecek kadar büyük benzerlikler taşımaktadır.

Tabii ki beden dili analizi yaparken sadece ayaklardan yola çıkarak bir sonuca varmak bizi yanılgıya düşürebilir. Beden dili bir bütündür ve o şekilde incelenmelidir.

Bir cevap yazın